vind u het ook belangrijk dat uw peuter actief bezig is, plezier heeft met leeftijdsgenootjes in combinatie met een actieve rol met u als ouder.
Waarbij niet alleen voetbal en plezier het middelpunt moet zijn, maar ook vanuit de pedagogische kant m.b.t. de totale ontwikkeling van uw peuter. Zoals;
( kleuren herkennen, chronologisch tellen en veel meer leuke maar vooral leerzame spellen )Laat dan deze kans niet schieten..... 

Waarom peutervoetbal?

Er is peutergymnastiek, peuterzwemmen, peuterballet en nog veel meer sportieve activiteiten voor de kleintjes waarbij kennismaking met het sporten centraal staat.

Maar, er en dat is enigszins verbazend, niet bij het voetbal in de gemeente Nijmegen en al helemaal niet waarbij de ouders/verzorgers actief mee doen met hun kind.

Helaas blijkt uit onderzoek dat veel ouders het jammer vinden dat zij, zo lang moeten wachten totdat hun peuter op voetbal mag.

Hier gaat FC Dreumes verandering in brengen, mijn doel is om zoveel mogelijk peuters en ouders/verzorgers op een laagdrempelige, plezierige manier kennis te laten maken met voetbal en bewegen.

Er zal in 2 groepen een specifiek programma afgewerkt gaan worden, om de doorstroming naar uiteindelijk een sport of voetbal vereniging makkelijker te maken.